Đua Top Aphatest máy chủ Hoàng Kim

Thời gian diễn ra : Từ 14h ngày 11.09.2019 đến 14h ngày 12.09.2019


Phần Thưởng :
Top Reset Phần Thưởng
Top 1 300.000 Gcoin
Top 2 200.000 Gcoin
Top 3 100.000 Gcoin


Lưu ý :


- Phần thưởng được trao tài khoản khi Open