Thời gian chuyển Server : 11:00 11/03/2019 - 09:00 15/03/2019
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Link Máy chủ sát nhập qua :: Trang Chủ - Download - Đăng kí - Diễn đàn


Bắt đầu từ 11h 11/3/2019 các bạn có thể truy cập Link bên dưới làm theo các bước để gộp Server

http://taikhoan.hanoimu.vn/gopsv
Gặp khó khăn - Cần hỗ trợ hãy Inbox cho BQT : https://www.facebook.com/muhanoi2001