ĐUA TOP DANH VỌNG


Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 10/02/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 22/02/2019

Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số điểm danh vọng nhiều nhất sẽ đoạt giải
Reset khi dưới 300 level => Nhận 1 điểm/1 level (ví dụ 250 level nhận 250 điểm)

Reset khi trên 300 level => Nhận 300 điểm danh vọng + % điểm tặng thêm
(ví dụ: Reset lúc 305 level = 305 điểm + thêm 10% điểm, Reset lúc 310 Level = 310 điểm + thêm 20% điểm, như vậy từ Level 300 trở đi thì cứ mỗi 5 level sẽ được cộng thêm 10%, tối đa 400 level được cộng thêm 200% tức tổng la 1200 điểm danh vọng)


Reset VIP được nhiều hơn 20% điểm danh vọng so với Reset thường

Phần Thưởng:
# Nhân Vật Tổng Điểm Reset
1 PKaLL 85198
2 MiuT 81495
3 Cent 77975
4 VLAjngon 72773
5 Mexin 65736
6 Victory 54360
7 RFsting 50404
8 SieuCave 47070
9 Niti 42804
10 bomaythich 42797
Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 500.000 Vpoint 01
2 400.000 Vpoint 01
3 300.000 Vpoint 01
4 - 10 100.000 Vpoint 01