⫷SỰ KIỆN ĐUA TOP BÁ VƯƠNG CHỦNG TỘC
  • Thời Gian : 23/12/2018 - 31/12/2018
  • Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (Top 1) trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc (Bảng xếp HẠNG MỖI CHỦNG TỘC), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải)
  • Phần thưởng trao theo từng chủng tộc .
  • Đổi giới tính từ ngày : 27/12/2018 trở đi bị loại

Đua Top Chủng Tộc Danh hiệu Giải Thưởng Items
Top 1 DK
TrangTho
Nam Vương Mu Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
Top 1 DW
BlueSeal
Nam Vương Mu Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
Top 1 ELF
Hang93
Nam Vương Mu Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
Top 1 DL
Tao2KoAi1

Nam Vương Mu
Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
Top 1 MG
MeoQeoo
Nam Vương Mu Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
Top 1 SUM
PiuPiu
Nam Vương Mu Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
Top 1 RF
RFBaDao
Nam Vương Mu Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
MeoMeo 0153 xXxxXx phamthiena 0ne0ne CSCD113 LaoLaBem Không có Cánh cấp 2 + Luck