‼️Sự Kiện Team PK Team HANOIMU.VN‼️
👏 Toàn bộ Member máy chủ MA THUẬT
Thời gia 20:30 tại SV-20 MAP Lorencia
══════════════
💢Thể lệ
Yêu cầu có 50 Reset trở lên
Team sẽ được tùy chọn ngẫu nhiên
Team nào giết nhiều mạng nhất khi kết thúc WIN
══════════════
💢Phần thưởng
🎁Team Thắng mỗi người 20 Bless + 20Soul
🎁Top Kill : 30Bless + 30Soul
══════════════
Lưu ý :
Khi tham gia Event phải dọn trống 2 hàng trên cùng hòm đồ các nhân
Khi vào Event không được thay đổi nhân vật hoặc thoát chọn Sever
Nên tắt hết ứng dụng khi tham gia Event