Như tít tuyển mem vào Guild [Giang Hồ]cho đông vui. ai rảnh thì đi boss
cmt ten nv nhe